Coşkun ATEŞ

     1969 yılında Nevşehir'de doğdu. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman dili ve Edebiyatı bölümünü Almanca filoloğu olarak bitirdi. 2005-2009 yılları arasında yurt dışında (Almanya) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev aldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle Almanca öğretmeni olarak İzmir Şehir Koleji'nde görev yapmaktadır.

coskunates@izmirsehirkoleji.com