Futbol

İzmir Şehir Koleji futbol etkinliği6-13 yaş arası öğrencilere hizmet vermektedir. Branşlarında uzman ve deneyimli öğretmenler yönetiminde öğrencilerimiz yaş gruplarına ayrılmaktadır.Futboleğitiminin öncelikli amaçları öğrencilerin sosyal, psikolojik ve bedensel gelişimlerini sağlamak;yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını sergileyebilecekleri bir ortam oluşturmak, öğrencilere futbolu tanıtmak ve sevdirmektir. Bu eğitimlerin yanı sıra öğrencilerimizin dış mekan gezileriyle grup içinde uyumlu davranış sergileyebilmeleri,birlikte hareket edebilmeleri ve yeni yerler keşfedip öğrenebilmeleri hedeflenmektedir.