Nagehan KIZIL

     1990 yılında İzmir’de doğdu. İlk ,orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Alanıyla ilgili çok sayıda sempozyum ve seminerlere katıldı. Gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine destek verdi.2016 yılından itibaren İzmir Şehir Koleji’nde çalışmakta.

nagehankizil@izmirsehirkoleji.com