Nimet YAVUZÖZ

     1980 yılında Mersin-Silifke’ de doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünde Tezli Yüksek Lisans programını tamamladı. tamamladı. 2016 yılından itibaren İzmir Şehir Koleji’nde çalışmakta.

nimetyavuzoz@izmirsehirkoleji.com