Önder ŞANLI

     1981 yılında Eskişehir’de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.2017 yılından itibaren İzmir Şehir Koleji’nde çalışmakta.

ondersanli@izmirsehirkoleji.com