ŞEHİR ANAOKULU

MEB Temelli Anaokulu Müfredatı

Akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanmış, yalnızca İzmir Şehir Koleji’ne özel, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir müfredat.

İzmir Şehir Koleji’nde temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirip tüm ülkede uygulanması zorunlu olan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı ulusal eğitim programı uygulanmaktadır. Ulusal eğitim programları, gelecekte yapılacak merkezi sınavların (TEOG, YGS, LYS) temel içerik

belirleyicisi olduğu ve kazanımları kapsadığı için İzmir Şehir Koleji’nin eğitim programlarının da temel dayanağıdır. Bununla birlikte İzmir Şehir Koleji, anasınıfı ve ilkokulda öğrencilerine temel akademik kazanımların yanında “geleceğin liderleri” olabilecek özellikleri de kazandırmayı hedeflemektedir.

Okul öncesi ve ilkokul programları üniversitelerle yapılan işbirliği süreçleri ve akademisyenlerin danışmanlığında yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma ile sonuca ulaştırılmıştır. Müfredatın uygulanma aşamaları da denetlenmekte ve üzerinde çalışılarak geliştirilmeye devam edilmektedir.

İzmir Şehir Koleji Anaokulları programı neden farklıdır?

Farklılaştırılmış ve özgün olarak zenginleştirilmiştir.
MEB ilkeleri korunmuştur, kazanımları temel dayanaktır.
İlkokul programları ile sarmal bir yaklaşımla uyumlandırılmıştır.
Beş gelişim alanını (bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor, özbakım becerileri) kapsamaktadır. GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler Programı), Montessori, Reggio Emilio, Orff Metodu, High Scope

ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak öğrenme stilleri, çoklu zeka ve aktif öğrenme tekniklerini temel almaktadır.

Farklılaştırılmış müfredat çocuklarımıza neler kazandırır?

Öğrenme sürecini merak ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir.
Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar.
21. yüzyıl becerileri olan iletişim, yaratıcılık, işbirliği, inovatif düşünme becerilerinin gelişimini destekler. Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir. Bilgiyi yaşama transfer etmeye fırsat verir. Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır. Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir, Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler. Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve hayatı tanımalarını sağlar.

Çocuğu tüm yönleriyle tanıma ve gelişimi sağlama fırsatı sunar. Aile katılımını destekler. Okul olgunluğunu sağlar. İlkokula uyumu kolaylaştırır.

Anaokulu Etkinlikleri

Serbest zaman etkinliği:

Çocuklarımızın en çok sevdiği etkinliklerden bir tanesidir. Çocuklarımızın küçük ve büyük kas gelişimini destekleyici oyun hamuru çalışmaları, legolarla serbest oyun ve evcilik köşelerinde özgürce oynamalarını sağlamaktayız.

Türkçe dil etkinliği:

Çocukların dil gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla,yeni kelimeler öğrenerek dağarcıklarını geliştirmek için çeşitli şiir, tekerleme, parmak oyunları ve bilmeceler öğretmekteyiz. Çocuklarımızla birlikte hikaye tamamlama ve drama çalışmaları yapmaktayız.

Sanat etkinliği:

Sanat etkinliği çalışmalarında öğretmen rehberliğinde kağıt işleri (katlama, yırtma yuvarlama vb.)artık materyallerle üç boyutlu çalışmalar yapmaktayız. Bu etkinliklerle çocuklarımızın kendi başlarına özgün ürünler çıkarmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.

Müzik etkinliği:

Müzik çocukların ritim duygularının gelişmesi açısından çok önemlidir. Bizler de çocuklarımıza birçok şarkılar öğretmekteyiz. Öğrendiğimiz bu şarkıları ritim çalışmaları ile destekliyoruz.

Oyun etkinliği:

Bu etkinliğimizde çocuklarımızla birlikte ısındırıcı, hareketli, dinlendirici gibi çeşitli oyunlar oynamaktayız. Çocuklarımızın oyun oynarlarken kendini ifade etmelerini sosyalleşmelerini ve başkalarının haklarına saygı göstermelerini sağlamaktayız.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları:

Anasınıfı programlarında yer verilen bu etkinlik adından da anlaşıldığı gibi okuma yazma çalışması değil okuma yazmaya hazırlık çalışmasıdır. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında çocuklarla parmakları ile kendi bedenleri üzerinde, havada ve farklı yerler
üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlamaktayız. Bu etkinliğimizde çeşitli kavram çalışmaları, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, parça bütün ilişkisi, sınıflandırma, sıralama gibi çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca çocuklarımızla 1’den 9’a kadar yazma, zihinden 10 içerisinde toplama çıkarma alıştırmaları, ritmik olarak 100’e kadar beşer beşer, onar onar sayma çalışmaları yapmaktayız.

Fen ve doğa etkinlikleri:

Çocuklarımızla birlikte hem eğlenceli hem öğrenmeye yönelik etkinlikler yaparak yaşadığımız doğa olaylarına ilişkin küçük etkinlikler yapıyor ve bu etkinliklerden çocuklarımızla birlikte büyük keyif alıyoruz.(Turşu yapmak, çiçek yetiştirmek vb.)

Proje çalışmalarımız:

Çocuklarımızla birlikte seçilen konular üzerinde araştırma yapmalarını ve bilgi dağarcıklarını

geliştirmek amacıyla her ay proje çalışması yapmaktayız. Aylık projelerimizden örnek verecek olursak Uçan hayvanlar, Balonlar, Kıyafetler, Arabalar, Takılar, Bitkiler projeleri yapılmaktadır.

Karakter eğitimimiz:

Karakter eğitimimiz tüm hızıyla ilerliyor çocuklarımıza sevgi, saygı, dürüstlük, yardımseverlik, yalan söylememe, paylaşma, başkalarının hakkına saygı duyma ve sorumluluk duygusunu çeşitli etkinliklerimizle kazandırmaya çalışıyoruz.

Sosyal ve kültürel faaliyetler:

Çocuklarımızın sınıf dışındaki dünyayı araştırmaları ve değişik sosyal ortamları gözleyebilmeleri için aktif bir şekilde sosyal yaşamın bir parçası olabilecekleri geziler düzenlenmektedir. Bu amaçla okulumuz ayda bir kere tiyatro ve sinema etkinliklerine katılır. Yaptığımız proje çalışmaları ile ilgili olarak inceleme gezileri düzenlenir.

Rehberlik Çalışmalarımız

İzmir Şehir Koleji Anaokulu Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

 • Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir. Ayrıca konuyla ilgili veli bilgilendirme seminerleri ve broşür çalışmaları yapılır.
 • Öğrencileri daha yakından tanımak için “Aile Anketi” uygulanır.
 • Öğrencilerin çoklu zekâ alanları belirlenir. Bu çalışmada dereceleme ölçeği kullanılır, her öğrenci için sonuç karneleri oluşturulur. Anne babalarla sonuçları paylaşılır.
 • Öğrencilerimizin gelişim alanlarını gözlemlemek amacıyla yıl içerisinde üç kez “Gelişim Kontrol Listesi” uygulanır. Yılsonunda çocuklarımızın gelişimleri grafikli karneler olarak velilerle paylaşılır.
 • Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir.
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal beceri gelişimini amaçlayan grup çalışmaları yapılır.

 • Her dönemin sonunda öğrencilere Dikkat ve Gelişim Seviyesi Belirleme (DGS) formu uygulanır. Amaç, değerlendirmeler sonucunda öğrencide desteklenmesi gereken alanları belirleyip, çalışmaların planlanmasıdır.
 • Yıl sonunda hazırlık sınıfındaki öğrencilerimize “Okul Olgunluğu Testi”, diğer yaş gruplarında ki öğrencilerimize de “Gelişim Tarama Testi” uygulanarak bir üst sınıfa hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenir.
 • İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Goodenough Harris Adam Çizme Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Gessell Gelişim Figürleri Testi
  • Aile Çiz Testi

   Veliye Yönelik Çalışmalar

   İzmir Şehir Koleji Anaokulu Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemede ailelerimizin büyük öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla da velilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar:

   Okula uyum süreci ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır


   • Belirlenen ihtiyaçlara göre belirlenen konularda veli
   • seminerleri düzenlenmektedir.
   • İhtiyaca göre belirlenen konularda veli bilgilendirme broşürleriyle bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.
   • Rehberlik Bültenleri hazırlanmaktadır.
   • Bireysel görüşmelerle birebir ihtiyaçlara yönelik paylaşımlarda bulunulmaktadır.
   • 8 hafta gerçekleştirilen “3-12 Yaş Aile Eğitim Program

   Verilen Seminerler;

   • Okul Fobisi ve Baş etme Yolları
   • Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
   • Çoklu Zekâ Nedir?
   • Aile Rehberi
   • Başarılı Aile İletişimi İçin İpuçları
   • Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları
   • İnternetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
   • Çocukta Sorumluluk ve Özgüven
   • Çocukta Yas ve Boşanma Süreci
   • Çocuk ve Oyun