ŞEHİR ORTAOKULU

Özel İzmir Şehir Ortaokulu

Ortaokul düzeyi, çocuklarımızın gelişimsel psikolojideki ifadesiyle çocukluğun son evresinin, gençliğin ilk evresinin yaşandığı kritik bir aşamadır. Geçiş dönemlerinde bir takım farklılaşma ve değişimler hızlı yaşanır. O sebeple de 10-14 yaş grubunun düşünsel, duygusal ve davranışsal değişimleri fazladır.
Mesleki, fiziksel, ruhsal ve akademik yönden geleceğin şekillendiği bu dönemde kritik süreçler yaşanmaktadır. Bu kritik dönemlerde ortaya çıkacak hataların da olumsuzlukları ileriki yıllar için ciddi hasarlara yol açabilir.
Bu hassas dönemde öğrencilerimizin ihtiyacı olan eğitim ortamlarını sağlamak gerekmektedir. Davranış ve değer kazandırmanın kritik bir yaşı olan bu dönemde okulumuz doğru hamlelerle çözüm yollarına gitmektedir.

Öğrencilerimiz için hem akademik, hem de sosyal ortamın bu çağda etkisini iyice arttırmaktadır. Ders müfredatları da ortaokulla karmaşıklaşarak öğrencilerimizi zorlamaktadır. Özel İzmir Şehir Ortaokulu uyguladığı eğitim modelleriyle bu süreci en iyi şekilde yönetme gücüne sahiptir.

Ulusal düzeyde yapılan sınavlarda öğrencilerimizin üst sıralamalarda yer alabilmeleri için ek çalışma planları oluşturarak tam öğrenme modelini etkin kılmaya çalışıyoruz.

Fen ve teknoloji derslerinde uygulamalı laboratuar çalışmalarımızla fen eğitimimizi yaparak yaşayarak somutlaştırıyoruz.

Okulda sağladığımız güven ve disiplin ortamı tüm derslerin en kaliteli düzeyde öğrenilmesini sağlamaktadır.
Okulumuz öğretmen kadrosu en önemli güven kaynağımız. Tecrübeli ve alanında uzman eğitim kadromuzla, danışman öğretim üyelerimizle çağa uygun eğitim stratejileri geliştirerek eğitim ve öğretimi zevkli hale getiriyoruz.
Öğrenmeyi bireysel olarak düşünerek öğrencilerimizin yeteneklerine göre öğretimi farklılaştırıyoruz. Vereceğimiz yabancı dil ve ikinci yabancı dille öğrencilerimizin temellerini sağlam atmayı planlıyoruz.