Yaratıcı Drama

Çocuklarımızın oyun, drama ve tiyatroya olan ilgilerini artırmak, sanat sevgisiyle büyüyen çocuklarımızın eğitimini yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak bölümümüzün en temel amacıdır. Bu amaçla modern eğitim yöntemlerinin bilimsel, estetik ve felsefi boyutları da düşünülerek, oldukça zengin bir oyun-drama-tiyatro dersi içeriği oluşturulmuştur.

Drama çalışmaları, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama, bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.

İzmir Şehir Koleji’nde tüm yaş gruplarına yönelik yaptığımız drama ve tiyatro çalışmalarında, ilk olarak çocuklarımızın bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini hedefler.İkinci olarak, çocukların sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını, kendilerini oyun yoluyla ifade etme yeteneklerini geliştirmelerini ve yaşıtlarıyla kolektif çalışmalar yaparak, tiyatro ile ilk tanışmalarını sağlamaktır.

Çocuklarımız her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro ve drama eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, mim kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca, masallarla, öykülerle ve klasiklerle ilk karşılaşmalarını yaşayacaklardır.

  1. Çocukların özgürce ve önyargısız bir şekilde birbirini izlediği, buluşma mantığında festivaller organize ederek okulumuzun adını duyurmak
  2. Velilerimizin sanatsal aktivitelere, drama ve tiyatroya olan ilgisini artırmak, onları çocuklarla yaptığımız çalışmaların gönüllü bir destekçisi haline dönüştürmek
  3. Drama ve Tiyatro bölümünün geliştirdiği müfredat çalışmasını geliştirmek, zenginleştirmek ve yaygınlaştırmak
  4. Drama alanında uluslararası bağlantılar kurmak, saygın kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmak
  5. Saygın sanatçı ve tiyatro insanlarıyla İzmir Şehir Koleji arasında köprü kurmak
  6. Tüm öğretmenlerimizde eğitimde drama ve yaratıcı drama teknikleri konusunda bilinçlenme yaratmak ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına destek sağlayabilmek.
  7. Öğrencilerin drama yoluyla eğitim kalitesini artırmak
  8. AB projelerinde Drama Bölümü olarak yaratıcı projelere katkıda bulunmak