Başvuru Talep Formu

Başvuru Talep Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA; KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ/İLGİLİ KİŞİYE TANINAN HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN

BAŞVURU/TALEP FORMU

06 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine belirli haklar tanınmıştır. Veri sorumlusu1 sıfatıyla ticari merkezi Adatepe Mh. Erdem Cd. No:76/A Buca/İZMİR adresinde bulunan şirketimiz (İzmir Şehir Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; bu formu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen adresimize elden teslim edilmesi veya kimliği tespit edici belge ve yöntemler ile ya da noter kanalıyla    gönderilmesi    veyahut    Güvenli     Elektronik     İmza     ile     imzalayarak     İşverenin     kayıtlı     e-posta adresi bilgi@izmirsehirkoleji.com ‘a iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız. Başvurunuzda şirketimize sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya talebinizin yerine getirilmesinin öngörülen dışında bir maliyet gerektirmesi halinde sizinle iletişime geçecek ve işlemlerin devamı için onayınızı isteyeceğiz.

KVKK md.11 uyarınca hazırlanan iş bu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslara adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir

Başvuru Formunu Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Buca İlköğretim